Wist je dat....

Je als kraamzorgverlener de mogelijkheid hebt om binnen het LIP gebruik te maken van digitale kraamzorg via beeldbellen, als aanvulling op de fysieke zorg die jij levert!

Bijvoorbeeld wanneer je aan het dubbelen bent of bijvoorbeeld als er tijdens je werkdag voedingsproblemen waren en de pasgeborene ontevreden was of de kraamvrouw ietwat onzeker was.  Je kunt dan om 16:00 in de middag denken, morgen weer een dag, maar hoe fijn zo het zijn voor de kraamvrouw als er bijvoorbeeld aan het begin van de avond nog even een contactmoment is via een veilige beeldbelverbinding.  Om op deze manier toch nog even wat maatwerk zorg te geven op voorlichting en instructie via beeldbellen.

Meer weten?

Beeldbellen via AtermesHet gemak van alles binnen één systeem

Met de NEN gecertificeerde beeldbellen module van Atermes is beeldschermzorg verlenen is makkelijk en veilig.  Niet alleen voor het plannen van de beeldbelafspraak, maar ook bij het opstarten van de beeldbelverbinding en ook het gemak waarmee de kraamvrouw vanuit haar eigen online dossier kan deelnemen aan het videogesprek. En dat zonder extra software of een applicatie te installeren. De tijd die je besteed aan beeldbellen wordt automatisch ook meegenomen met de facturatie voor de totaal verleende kraamzorg.  Alle verzekeraars vergoeden digitale kraamzorg via beeldbellen met uitzondering van de verzekeraars ONVZ en DSW.

 

Wat kost beeldbellen?

Dat ligt aan de oplossing die je kiest. Er zijn verschillende leveranciers op de markt die voldoen aan de eisen voor veilig beeldbellen.  De kosten voor een abonnement beginnen bij deze leveranciers vanaf 12,50,- per licentie per maand excl. btw.  Wanneer je gebruik wilt maken van de beeldbellen module van Atermes dan betaal je slechts 5,- euro per licentie per maand excl. btw.  Je betaalt namelijk niet voor de functionaliteit, maar alleen voor het veilige dataverkeer voor een vast bedrag per maand.

 

Stellen de verzekeraars eisen aan digitale kraamzorg via beeldbellen? – jazeker!

  • Elk uur digitale kraamzorg via beeldbellen vervangt één uur fysieke kraamzorg. Digitale kraamzorg via beeldbellen kent een maximum aantal uren per verzekeraar verschillend tussen eerste en opvolgende kinderen;
  • De inzet van digitale kraamzorguren via beeldbellen vervangt een deel van de inzet van fysieke uren kraamzorg (voorlichting en instructie) en mag in zijn totaliteit in geen geval leiden tot uitbreiding van het aantal uren (fysiek en digitaal gecombineerd). De digitale en fysieke uren kraamzorg mogen opgeteld;
  • niet over de laatst bijgestelde LIP-indicatie uitstijgen. Te allen tijde dient minimaal 24 uur in fysieke vorm geleverd te worden. Het hangt van de laatst bijgestelde LIP-indicatie af of de levering van digitale kraamzorg via beeldbellen mogelijk is;
  • Digitale kraamzorg via beeldbellen is dus geïntegreerd in het aantal geïndiceerde uren kraamzorg en wordt gedeclareerd door de kraamzorgaanbieder die ook de fysieke kraamzorg verleent;
  • De afweging van het aanbieden van digitale kraamzorg via beeldbellen en het aanbod worden vastgelegd in het zorgplan/dossier en er wordt gemonitord en vastgelegd of het beoogde doel bereikt is;
  • Indien er sprake is van digitale kraamzorg op afstand via beeldbellen dan vindt deze plaats middels een beveiligde verbinding, wordt zij gegeven door een KCKZ geregistreerde kraamverzorgende en gebeurt dat niet eerder dan nadat de kraamvrouw daarvoor (het beeldbellen) expliciet toestemming heeft gegeven;
  • Onder beveiligde verbinding wordt verstaan een NEN gecertificeerde oplossing, waarmee de zorgverlener een zakelijke licentie overeenkomst heeft afgesloten;
  • Net als bij fysieke uren tekent de verzekerde ook af voor digitale kraamzorguren die via beeldbellen zijn gegeven.

Direct aanvragen?