Klachtenprocedure
Sinds de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) per 1 januari 2016 is de wijze van klachtenafhandeling gewijzigd. De klachtenregeling leden Bo Geboortezorg, gebaseerd op de Wkkgz, is de standaardregeling waar leden van Bo Geboortezorg zich aan dienen te houden bij het omgaan met klachten van cliƫnten. De regeling voor het inschakelen van de klachtenfunctionaris Bo Geboor tezorg maakt hier onderdeel van uit.

Heeft een klacht over uw zorgverlener dan kunt u hier de klachtenprocedure van KraamMarkt nalezen.

Daarnaast kunt u hier de uitgebreide versie van de klachtenregeling van Bo Geboortezorg nalezen.